Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisi

Luvan numero ja myöntämispäivämäärä: RA/2018/849

Keräyksen toimeenpanoaika: 27.9.2018-30.6.2023

Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Keski-Suomen maakunta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Tukisäätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia

ja apurahoja sekä tukemalla säätiön toimintamuotojen muotoista toimintaa.

Kerättävät varat käytetään: Tukisäätiö myöntää lahjoitusvaroista tukea osastoille ja

poliklinikoille sekämyöntää avustuksia esim. pitkäaikaissairaiden lasten perheiden

kuluihin kuten matka- ja majoituskulut.

Lahjoitusten kohdentamisessa noudatetaan lahjoittajan toiveita yleishyödyllisyyden vaatimus huomioiden.

Tukisäätiö ei tue rakennusprojekteja.

Käytännön toimeenpanija: Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr. (nyk. Sairaala Novan säätiö sr)