Tietoa lahjoituksista

Sydäntautien tutkimus ja sydänpotilaiden viihtyvyys

Vaikka kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt huomattavasti 70-luvulta lähtien, ne aiheuttavat edelleen vajaan puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Yhdessä ne muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän.

Sydänpotilaita on kaikissa ikäryhmissä ja panostamme erityisesti lapsipotilaiden viihtyvyyteen, jotta sairaalassa vietetty aika kuluisi mahdollisimman sujuvasti.

Sairaala Novassa tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta mm. saunomisen hyödyistä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä.

Lahjoittamalla autat!